המכון הארצי ללימודי מקצועות תורניים -לוגו

יום: פברואר ב8, 2023

חלוקת רכוש
טוען רבני
חלי גרטנהויז

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש אחד הנושאים המרכזיים שבהם עוסקים הטוענים הרבניים הינו בחלוקת רכוש. דנים בנושא הזה בדיונים רבים בבתי הדין הרבניים. למעשה כל זוג שמתגרש ואשר

Read More »