המכון הארצי ללימודי מקצועות תורניים -לוגו

יום: מרץ ב9, 2023

קורס מרצים
טוען רבני
חלי גרטנהויז

קורס - מרצים

קורס - מרצים מאמר זה יעסוק בנושא המרצים בקורס טוען רבני במכון הארצי ללימוד מקצועות תורנייים. סגל המרצים שלנו מצליח להעביר את תלמידנו באחוזים מאוד

Read More »