המכון הארצי ללימודי מקצועות תורניים -לוגו

יום: מרץ ב22, 2023

מאכל בן דרוסאי
כשרות
חלי גרטנהויז

מאכל בן דרוסאי

בן דרוסאי - מי היה בן דרוסאי? מאמר זה יעסוק בדיני שהיה ובנושא מאכל בן דרוסאי. עפ"י רש"י (רש"י על מסכת שבת, דף כ', עמוד

Read More »